Zengő 30 – Lyrics

Several Stars

Sűrű csillag jár az égen,
kaszál a rózsám a réten
Ha ő kaszál én meg gyűjtök,
akkor is neki segítök

A mohácsi jeges verem,
ráncos csizmám összeverem
Te is kislány a cipődet,
most viszik a szeretődet

Álom jutott a szememre,
szeretőm jutott eszembe
De mihaszna jut eszembe,
ha nem beszélhetek véle

Csicseri borsó,
nyugszik az orsó
Borsos Náni mén Harasztinára,
Jancsi bácsi kocsi hátuljába

Ökreim a réten,
ekém a vetésben
Lovam az állójánál,
én meg a babámnál

Nem úgy van az, mint volt régen,
nem az a nap jár az égen
Nem az a nap, nem az a hold,
nem az a szeretőm, ki volt

El kell menni, ha esik is,
ha nehezemre esik is
Nehezemre esik járás,
tőled babám az elválás

Song to Virgin Mary

Nagy Isten kedvében,
örök dicsőségben
Örvendező Anya,
tekints szolgáidra, ó Szűz Mária

Teáltalad nyernek,
a bűnbánó lelkek
Fiadnál irgalmat,
és örök jutalmat, ó Szűz Mária

Nálad menedéket,
keres magyar néped
Mert tebenned bízván,
rád hagyott Szent István, ó Szűz Mária

Ó, ne hagyj magunkra,
tekints országunkra
A szív egyessége,
legyen hazánk éke, ó Szűz Mária

Mária, Mária,
mennyei szép virág
Kit áldva magasztal,
széles ez nagy világ

Mária, Mária,
üdvösség hajnala
Kire felvirradott,
boldogságunk napja

Mária, Mária,
hazánk védasszonya
Özvegyek és árvák,
megvigasztalója

Mária, Mária,
gyászban is fényesség
Árva magyaroknak,
te vagy az ékesség

Mária, Mária,
mennyei szép virág
Kit áldva magasztal,
széles ez nagy világ

Áldj meg minket Szűz Mária,
égi rózsaszál
Áldd meg tisztelő népedet,
mely oltárod előtt áll

Szerelmednek rózsalánca,
fűzzön minket egy bokorba,
gyöngykoszorúba
Te légy ezen koszorúnak,
ragyogó gyöngye
Ragyogjon ránk tisztaságod,
tündöklő arany fénye

Lilibe

Lilibe, lilibe, likas tekenőbe,
likas tekenőbe, rongyos keszkenőbe
s Egész falu apád, csak egy nem vót apád,
csak egy nem vót apád, az is keresztapád

Jobb lett lenne szívem, híredet,
nevedet, híredet, nevedet ne hallottam lenne
Híredet, nevedet ne hallottam lenne,
talán esztendőkkel többet éltem lenne

Szép fekete hajam meg nem őszült lenne,
gyenge piros orcám meg nem hervadt lenne
Gyenge piros orcám meg nem hervadt lenne,
két fekete szemem ki nem sírtam lenne

s Ne higgy e legénynek, tüzes e lelkének,
mert megbírja csalni gyermekét embernek
Zurgó mogyoróval, csattogó gyióval,
keskeny szalagjával, sűrű hazugsággal

Fúdd el jó szél, fúdd el, búmat,
bánatimat, víz alámentére, szélnek felfúttába
Fújd el a hegyeken, a nagy erdőn által,
a széles vizeken, keskeny pallón által

Fúdd bé édesemnek forró kebelibe,
hogy szálljon szüvire, hogy haljon meg véle
Mégse fúdd szegénynek nagy keserveire,
hagyj békit szegénynek, hadd éljen kedvire

My Bay Horse

Pej paripám, réz patkója de fényes,
madarasi csárdás lánya, de kényes
Fényes cipője, kapcája,
de sok pénzömet kóstálja hiába

Pej paripám hányja fejét ékesen,
vártalak rózsám az este szívesen
Ugyan babám hová lettél,
már két este el nem jöttél énhozzám

I Thought

Azt gondoltam, amíg élek,
mindig víg napokat élek
Dehogy élek víg napokat,
szomorúbbnál szomorúbbat
Rásütött a nap a hídra,
rá van a szerelem írva, aj la, la, la
Se nem kékkel, se nem zölddel,
hanem tiszta feketével

Úgy búsulok, meg is halok,
mégis jókedvet mutatok
Mutatom a jókedvemet,
sírok magamban eleget
Mindenkinek azt ajánlom,
szerelemnél jobb az álom
Mer az álom nyugodalom,
a szerelem szívfájdalom

Szentkirályi kis patakba
cserreg – csattog egy malmocska
Én vagyok abban a molnár,
igazítom, ha nem jól jár
Megúntam már igazítni,
el is fogok bújdokolni, aj, la, la, la
Úgy elmegyek, meglássátok,
soha hírem se halljátok, aj. La. La. la

Piper’s Wine Song

Dudás vagy te, dudás,
dudás a te neved
A szurdék szájába,
vagyon egy kis helyed

Bú érte a kutyát,
fél szemére nem lát
Szeme kupájából,
idd ki a borocskát

Rezes pinte, csutora,
nem visz az minket jóra
Az én sapkám csurgóra,
mindig innám, ha vóna

Egy icce bor nem páros,
hozzon kettőt, csapláros
Egy icce bor meg kettő,
nem vág az minket fődhő

Kimentem én a szőlőbe,
kapát vittem a kezembe
Fölakasztottam a fára,
bort ittam a rovására

Ki ment boré de soká jár,
én Istenem, mért nem jön már
Még ma egy cseppet sem ittam,
majd hogy meg nem halok szomjan

József gazda egy icce bort,
frissen, akit most felmarkolt
Tokomon akadt a bánat,
had öntsem le, mert fölszáradt

The Morning Star Has Risen

Felsütött a hajnalcsillag,
kelj fel rózsám, mert megvirrad
Dehogy virrad, még hajnal sincs,
bánatomnak még vége sincs

Száraz a bokor a tetőn,
elhagynálak szép szeretőm
Elhagynálak, de sajnállak,
mondd meg rózsám, mit csináljak

Túl a vízen, a porondon,
ott sétál az én galambom
Selyemgyűszű a derekán,
nem hajlik a kasza után
Muszáj annak meghajolni,
ha ingem akar szeretni

Gyere bé, rózsám, gyere bé,
egyedül vagyok ide bé
Egyedül vagyok egy házba,
búbánatnak szobájába
Egyedül esem kétségbe,
mint akinek nincs senkije
Bús a szívem, búsalkodik,
nem sír, csak panaszalkodik

It Was Foretold

Megjövendölve volt régen,
föl is tündöklött az égen,
Hogy születik egy szűztől,
fogan a Szentlélektől.
Mária ezt nem gondolta,
hogy néki az Úrangyala,

Ezen igéket mondja:
üdvözlégy Szűz Mária
Próféták könyvét forgatta,
amidőn az Úrangyala,
Ezen igéket mondta:
üdvözlégy Szűz Mária

Mondván tovább az arkangyal,
Szent Szűz vagy teljes malaszttal,
Téged az örök Atya,
öröktől elválaszta
Az ő egyetlen fiának,
a világ Megváltójának,

Kiválasztott anyjának,
az Úr Jézus Krisztusnak.
Az ige már megtestesült,
kit Mária most szűzen szült,
Akit várt egész világ,
és a fényes mennyország

Foreign Homeland

Idegen ország a hazám, nincs,
ki gondot viseljen rám,
mért hagytál el Istenem
Földre hajlik még az ág is,
megsirat még a babám is,
meg a régi kedvesem

Sírok titkon kit más nem lát,
könnyem orcámon árkot ás,
könnyem orcámon árkot ás
Árkot mosott két orcámra,
mint a zápor a nyomásra,
mint a zápor a nyomásra