A Time To Be Marry – Lyrics

My Love To The Dance

Szeretőm e táncba, gyűrűm ez ujjába,
minden fordulásba, ragyog ez ujjába
Csak azért szeretem, patak mellyett lakni,
met az én iédesem, oda jár itatni
Lovait itatja, magát motyigassza,
de mikor elnyargal, szüvemet szakassza

Szeretlek iédesem, mend e lágy kenyeret,
iéretted sóhajtok, egy nap százezeret
Nem es sóhajtaniék, ha nem szeretniélek,
de ién úgy szeretlek, majd meghalok iérted
Ne busulj iédesem, mind csak tiéd leszek,
ha csak bánatimban, iérted el nem veszek

Az én édesemnek dombon ülő háza,
csikorgós kapuja gyalult gerendája
Pántylika padlása zsinór gerendája,
pázsit az udvara boglár az ajtaja

Tiszta kemencéje seprett háza földje,
tükör a tűzhelye tiszta fejér inge
Üveges ablaka kevesszer van nyitva,
szép ablakja alatt felnőtt egy almafa
Míg almáját eszem kedvesemet nezem,
virágot ad nekem kalapomba teszem

Kicsi ez a búza nagyot köll hajlani,
mégis ez én rózsám tud markot hajtani
Szereti e dolgot szapora munkája,
meg is áldja Isten lesz bora búzája

Kerek e káposzta száraz e levele,
búsul e kisleány nincsen szereteje
Igaz lettél lenne el se hagytál lenne,
de igaz nem voltál ingemet elhagytál
Ne búsulj ne búsulj ne es siránkozzál,
meg nem ver ez isten csak jól imádkozzál

Nem láttam iédesem, szemiélyednek párját,
karcsu derekadnak, szemem előtt mássát
Bársony nyerges lovam, csengős pengős kardom,
jó kedvemből amugy, fiél farul ugratom

Dawn Song

Kihajtottam fehér ökröm a rétre,
magamat is kiveretem melléje
Nem hallom a fehér ökröm harangját,
az én babám mással éli világát

Életemben csak egyszer voltam boldog,
akkor is a két szememből könny hullott
Sírtam azért örömömben, hogy szeretsz,
bánatimban, hogy az enyém nem lehetsz

Olyan igaz voltam hozzád, mint a nap,
mely az égen ragyogva jár egész nap
Ragyogva jár, meleget süt a földre,
kisangyalom, de sokszor jutsz eszembe
Eszembe jutsz, mer el se felejtelek,
mer én téged igazán szerettelek

Elaborate Croatian Tunes

Sinoć prošo ja, pokraj pendžera, Sidi cura večera
Cura večera, bela šećera, Prid njom bela kecelja
Kecelju šarala, momka je varala, Poljubac mu davala

De poigraj malo sitne bole, Drmajo se moje pantalone
De poigraj sitne bole jače, Drmajo se moje bile gaće

Sviraj gajdaš u to jare izgubila žena škare,
Da je prava žena bila ne bi škare izgubila
Sviraj gajdaš do zore mene noge ne bole,
Kad me noge zabole skini gajde nek stoje

Duvaj svirče u to jare dok u tebi traje pare,
Sviraj svirče dam ti svinče sviraj dugo dam ti drugo
A što zijaš kad ne znaš nek ti kaže naš gajdaš,
Igraj nogo bangava što si stala otpala

A Tost To The Glum!

Csaplárosné lánya, Trézsi,
nem akarja a bort mérni csuhajja
Válogat a réziccébe,
melyik illik a kezébe csuhajja

Igyunk arra, aki búsul,
kinek könnye földre csordul csuhajja
Földre csordul, patakot mos,
kibe babám gyócsinget mos csuhajja

Nem iszom bort, fogadásom tartja,
vizet iszom, ha ja babám adja
Még azt is úgy, ha szájából adja,
mint a galamb párját hogy itatja

Templomot is építettem
túróbu -hu-hu-hu túróbu
Kívül-belül kimeszeltem
téjfelbü -hü-hü-hü téjfelbü
Á tilinkós, bünkős-bunkós kángyóre
ha-ha-ha kángyóre
Á rossz, üszkös, bünkős-bunkós kángyóre
ha-ha-ha kángyóre

Juice Of The Grape

Nem ettem én ma egyebet,
csak egy köcsög aludttejet
Azt is csak úgy kalán nélkül,
megélek a babám nélkül

Egy szem szőlőt megehetnék,
mindjárt jobban beszélhetnék,
Ha a levéből ihatnék,
ékesebben dalolhatnék

Azt mondják, hogy boros vagyok,
mert én olyan veres vagyok,
Veres a libának orra,
pedig be se mártja borba

Azt mondják, hogy részeg vagyok,
hogy oly könnyen ingadozok
A nádszál is ingadozik,
pedig az csak vizet iszik

Kedves édes pintes üvegem,
süvegem előtted leveszem
Oltárod előtt könyörgöm,
olyat iszom, csak úgy nyöszörgöm

Volt énnékem pénzem elástam,
kiszáradt a torkom, felástam
Íjjár aki mindig bort iszik,
még a temetőbe nem viszik
Maj ha temetőbe kiviszik,
Istenuccse többet nem iszik

Jó bor terem gyűdi hegyen és a Nagyharsányba,
de jó volna a sült kappan fényes cintányérba
Már az anyám meghagyta, mikor a csöbröt hordta,
igyál édes jó leányom, házambéli fajta

Édesanyám, mire várok, megyek Budapestre,
ott a nagy utcán sétálok minden szombat este
Kikenyem én az orcámat, magam nagyra tartom,
maj valaki belém szeret ott a Dunaparton

Red Wine Is Cheap

Vörözs bor nem drága, husz krajcár az ára
Hozz kocsmáros még egy messzölyt,
had mulassak hetven versöt, majd azután elmegyünk

Ne menj el, angyalom, van még egy forintom
Szűjésömmel, fonyásommal pótolgattam,
azt is a számodra hagytam, mulazsd el, angyalom

Cinege, cinege, haragos pintyőke,
éjfélben, hajnalban szépen szól a fecske
Borom a pincébe, magam a szőlőbe,
minden víg örömöm a Jézus nevébe

Ihatnám én, de nincs mit,
borér kűdnék, denincs kit
Beteg az én angyalom,
mégis elmegy, ha mondom

Song Of The Spile-Hole Maker

Bárcsak engem valaki, hordó fúrni hína ki,
Kifúrnám a hordóját, meginnám a jó borát

Adjon Isten eleget, a pohárnak feneket,
A pohárnak feneket, had ihassunk eleget

Esik eső, zúg a malom, bort iszik az én galambom
Ej, hadd igyék, hadd mulasson, csak énhozzám hű maradjon

Addig iszom, amég bor lesz, azután a víz is jó lesz
Igyál, babám, hagyj nekem is, hadd részegedjem meg én is

Három hordó borom van, mind a három csapon van,
Olyan édes, mint a méz, ki mit szeret, arra néz

I Loved You

Szerettelek, kedveltelek, amég meg nem ismertelek,
De már hogy megismertek, jaj be könnyen felejtelek,

Felejtelek egyszer, kétszer, eszembe vagy százezerszer,
Jutnak eszembe szavaid, gyengén ölelő karjaid,

Verd meg Isten azt a szívet, aki kettőt, hármat szeret,
mer én csak egyet szerettem, azt is irigyelték tőlem
Kéket nyillik az ibolya, nem leszek szerelmes soha,
láncot kötek a szívemre, megmutatam, bírok véle

A Time To Be Marry  

Kicsi csillag, jaj de rég, hogy vándorolsz,
nem láttad-e a babámat valahol
Láttam biz én a gyimesbüki csárdába,
bort iszik egy oldalbelső szobába
Jobb kezivel teli pohárt köszönti,
bal kezivel a babáját öleli

Csaplárosné mit ugat a kutyája,
nem jöttem én lopni az udvarára
Csak azért jöttem én az udvarára,
babám szavát hallottam a csárdába

Görbén minden ember páros,
Gyurka Gyuri korcsomáros,
Szerusz babám, szerusz Jankó,
az én pénzemnek nem kell zacskó

Víg óra, de víg óra, vígy ingem a jó borra,
Jó bor adja a kedvet, szép leány a szerelmet

Ne bánd, édes virágom, hogy így élem világom,
Éljed te es, nem bánom, víg szűvemből kévánom

Le az úton, le a locsoson, ott adják a jó bort huszason,
Zöld korsócska van a kezembe, gyere babám, ülj az ölembe

Felsőloki csárdába, iszom a bort, ölelem a babámat,
Addig ittam, mulattam, eltőtt a nyár, gagya nélkül maradtam

Ezt a százast látod-e, ha megiszom babám, bánod-e
Én nem bánom, virágom, összeállunk, kikerejsük a nyáron

The Landlord’ Complaint

Kútkávára szállt egy kanveréb,
pajtás, azt a kancsót nyomd idébb
Igyál, édes torkom, jól vigyázz,
ilyen gazdát többet ugyse nem találsz

Zöld ágat eszik a kecske,
vörösbort iszik a menyecske
Ej ihaj tyuhaj, tyuhajó,
magam szeretője vóna jó

Hol lakik kend, bácsi - Szilason,
ott mérik a jó bort, huszason
Már minálunk garas iccéje,
angyalomnak nem tom mi neve
Nem iszok én addig huszasér,
még a rózsám méri garasér

A kocsmáros panaszkodik,
hogy a küszöbje elkopik
Mert minálunk minden legény,
bemegy, akármilyen szegény

A vízre szörnyen haragszom,
ha csak lehet, meg se iszom
Hajtson malmot, szennyet mosson,
a torkomba sose jusson

Egyszer megpróbáltam inni,
el akart az ördög vinni
Egy pohár bort fölhajtottam,
őkelmét elugrasztottam

Roud Dance

Iszom a bort kivilágos virjadtig,
majd megfizet ki reggelig aluszik
Addig iszom, még a világ világ lesz,
még az égen egy ragyogó csillag lesz

Édesanyám sokat intett a jóra,
ne menj fiam a csárdába borinnya
Nem hallgattam édesanyám szavára,
beléestem a csavargók sorába

Fekete városban fejér torony látszik,
most is az édesem más ölébe játszik
Pohár a kezébe, piros bor van benne,
köszöntsd reám rózsám, hadd igyak belőle
Szerethettél volna, ha szép nem voltam is,
mert én szerettelek, ha szegény voltál is

Bort nem iszom, mert fogadásom tartja,
pálinkát sem, mert a babám nem hagyja
Így hát akkor egyiket sem ihatom,
pénzem sincsen, könnyen meg is állhatom

Lullaby

Midőn a Szűz magzattyát, jászolyban síró fiát,
elakarja alitni, így énekel ő néki,
Ó napfény, ó élet,
ó édes Jézus, ó édes Jézus

Ó édes napom fénye, ó életem reménye,
a barmok jászolában, alugy a lágy szénában
Ó napfény, ó élet,
ó édes Jézus, ó édes Jézus

Szűz Mária, e világra nékünk szent fiát hozá,
a jászolban helesztetvén őtet eképpen szólla
Alugyál én magzatom, nyugodgyál virágom,
így énekelvén és örvendezvén

Ökör, szamár reája lehelvén, mintha mondaná,
Úr és Isten most közöttünk fekszik, együtt vígadjunk
Már az égi madarak és erdei vadak,
őtet imádják és magasztalják

Oh alugy én Királyom, alugy édes magzatom,
alugy, alugy alakom, míg hadnak e világon
Ó napfény, ó élet,
ó édes Jézus, ó édes Jézus

Bagpipe Dance

Kikelet, kikelet, ne fújd rám a szelet,
elmúlt az az idő, mikor szerettelek
Dudás vagy te, dudás, dudás a te neved,
a szurdék szájában, vagyon egy kis helyed

Halász, vadász, aranyász,
üres zsebbe kotorász,
Ha szegény is, vígan él,
egész nap csak vizet mér

Kimegyek a Dunára, beülök a ladikba,
Áztatom a hálómat, tán valaki ráakad

Látod-e angyalom, a mestergerendát,
majd ha az kivirágzik, akkor gyüvök hozzád
Tudod-e, te kislány, ki lesz a te mátkád,
aki a gáderba csóvállo a farkát

Rózsa nyílik az ajtó kilincsen,
már énbennem ne bízz édes kis kincsem,
Ha bízol is nem ér az semmit is,
nem szeretek Szigeten senkit is

Hoppodáré hopp oda, ahol adnak, add oda,
szőr, szita, bugyogó, kis menyecske lenne jó