Spinning – Lyrics

My Bay Horse

Pej paripám rézpatkója de fényes,
madarasi csárdás lánya de kényes
Kényes cipője, kapcája,
de sok pénzemet kóstálja hiába

Pejparipám hányja fejét kényessen,
vártalak rózsám az este szívessen
Ugyan rózsám, hová lettél,
már két estve el nem jöttél énhozzám

Whoopee

Kutya fikom termtette,
megért nálunk a cseresnye
Felhágék a tetjébe,
választgaték az értjébe
S az értjébe s a javába,
s a legesszebb pirosába,
Sárig csitkó, selyem nyereg,
s este hojzád eregelek

S én az úton lefelé se mehetek,
Mind azt mondják, feteke gyászt viselek,
Feteke gyász, fehér ruha, zsebkendő,
Jaj elhagyott az én régi szeretőm
Ha elhagyott, nem tehetek riulla,
Nem lehetek sem tulipán, sem rózsa

Ledőt egy fa mozdításztól,
megválunk rúzám egymásztól,
S úgy megválunk mi egymástól,
mint egy leviel az ágától
Sz ullyan teli vagyok búval,
mint e bikfa ződ mohuval
Úgy meg vagyok keseredve,
mint e bikfa tekeredve

Sweat Briar, Cobweb

Csipkerósza. Pánkháló,
van-e boruk, áruló,
Annyi vagyon, mint a víz,
s ullyan édes, mint a míz

Adj egy okát hitelbe,
hagy igyam meg kedvemre,
Akkor igyál kedvedre,
mikor pénz a zsebedbe

A kutyákat odaki,
ed szép legén hergeli,
De csak mend azt üzeni,
ed szép leány menjen ki

Ed szép leány menjen ki,
ed kupa bort vigyen ki,
Ed kupa bort vigyen ki,
hod igyák meg odaki

Mi tetszik az uraknak,
fél fertály bor nyóciknak,
Bort iszom én, nem vizet,
értem uram nem fizet

Szép a virág, ha fehér,
csúf a leány, ha kevély,
Szép a virág, ha veress,
csúf a legény, részeges

My God, Evening Has Come

S én Istenem, eljött este,
az én szeretőm nem jött ide
Vaj nem jöhet, vaj nem lehet,
vaj szereteje más lehet

Üzenje meg, vaj mondja meg,
hogyha szeret, hogy tudjam meg
Ne tartson ingem csúfjának,
szereteje bolondjának

Megüzenem édesemnek,
tartson mást szeretejének
Ne tartson ingem csúfjának,
csizmabeli kapcájának

Üzenje meg ferséginek,
küldjön gyűrűt a menyinek
Arany gyűrűt es ujjába,
fejér fűsűt e hajába

Ha szeretőm barna lenne,
s ez ostora szivu lenne
De szeretőm nem es barna,
nem es szivu ez ostora

Ha csapoja selyem lenne,
ingem bizony szerethetne
Kapum előtt csattogtatna,
ingem oda csalogatna

I Have Started Three Times

Háromszor is elindultam, s elmentem,
Veled babám soha sem beszélhettem

Kapud előtt úgy elfogott valami,
Fáj a szívem, ki se tudom mondani

Fáj a szívem, gyógyítani nem lehet,
Meggyógyítja a jó Isten, ha szeret

Piros, piros, papíros, úgy szép a lány, ha piros,
Ha nem piros szinetlen, mint az alma, éretlen

Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok
Ha mégegyszer elmegyek, az ágy alá kerülek

Don’ Go My Heart

Ne menj szívem bujdorgásra,
s egyik ajtóról a másra
S arra nagy idegenségre,
s arra nagy idegenségre

S idegennek, jövevénynek,
nincsen bücsüje szegénnek
S idegen vagy, jövevény vagy,
nincsen böcsüd, mer szegén vagy

S én kimenék küskertembe virágom nézni,
Há leütte z őszi harmat virágom színyét

Rétta sétál küs gőrice sárga lábával,
Sárga lába, ződ e szárnya,
jaj be gyöngyen járja!

Megszólítá küs gerice,
há’ fülyemilye,
Fülyemilye z én szeretőm,
olyan szerelmes

Gyer’ bé, gyer’ bé édes rózsám,
légy aranyalmám!
Nem menek én édes szüvem,
mer megutáltál

Ugyan megnézd édes rózsám,
kit választottál,
Tiszta víznek színye alól
mérget ne igyál!

Bolyog elmém, mint a felyhő,
hull a könnyüm, mint az eső
Nem kap helyt szüvem magának,
illyen dolga az árvának

Akár lássak, akár se mást,
úgy megúntam a bódorgást
A bódorgást, a bújdosást,
s az idegen fődön lakást

Lidi Dósa’s Songs

Piros alma leesett a sárba,
Ki fel veszi, nem veszi hiába
Én felvettem, megmostam a sártól,
Mégis elmaradtam a babámtól
Bánom, bánom amit cselekedtem,
Hogy én véled szerelembe estem
Nem csak szerelembe, hanem szóba,
Sajnállak, de nem tehetek róla

Száraz ágtól messze virít a rózsa,
Bárcsak soha ne szerettelek vóna
S Én elmenek szép szeretőt keresni,
Mert a régi nem akar már szeretni
Szépen kértem, hogy szeressen, ha lehet,
Azt felelte szegény vagyok, nem lehet

In Tears

Ázom, ázom, azt gondolom,
azt gondolom, hogy esik
Pedig csak a két bús szemem,
két bús szemem könnyezik
Sírhatok én, könnyezhetek,
könnyezhetek eleget,
Az hagyott el,
ki igazán szeretett

Koszorúzza jaz eget
a jaz eget a szivárvány
Én Istenem, hogy maradtam,
hogy maradtam ily árván
Árva vagyok, mint az árva,
mint az árva gerlice,
Jó galambom,
mér hagytál el örökre

Nem átkozlak, hogyha elhagysz,
hogyha elhagysz engemet
Még a nap is elhagyja a,
elhagyja a kék eget
Nem átkozlak, csak az búsít,
csak az búsít, csak az fáj,
Hű szerelmet akkor mér is fogadtál

Nem vagyok én gyökeres fa,
gyökeres fa, virágzó
Hanem vagyok letört virág,
letört virág, hervadó
Gyökeres fát nagy szél éri,
nagy szél éri, kitöri,
Gyönge szívem bánat éri, megöli

Mary, Mary

A pócsi szép templomba,
kinyílott egy szép rózsa,
Siessünk csodájára,
születése napjára

Szűz Mária e rózsa,
ég és föld királynéja,
Szent Annának leánya,
kisasszonyunk, Mária

Angyaloknál ékesebb,
csillagoknál fényesebb,
Köszöntésedre jöttünk,
tiszta szívvel üdvözlünk

Atya Isten ültette,
Szentlélek eljegyezte,
Mennyből szállt e szép rózsa,
Jézus lett a bimbója

Jertek hívek tisztelni,
Máriát köszönteni,
Pócsnak ékes csillaga,
üdvözlégy Szűz Mária

Mária, Mária te köszöntésedre,
Mi is megjelentünk drága szent nevedre
Mária, Mária kinyílt ékes virág,
Akit megköszöntött teljes Szentháromság
Mária, Mária, hajnali drága fény,
Mert csak te könyörögsz minden bűnösökér
Mária, Mária, napnak vezetője,
A szép holdvilágnak fényes követője
Engedd Szűz Mária, hozzád fohászkodjunk,
A szép olvasókkal téged koszorúzzunk