Partners – Lyrics

Dance, Shaggy

Elveszett a lovam cédrusfa erdőbe,
Elvásott a csizmám a sok keresésbe

Ne keresd a lovad, be van az már hajtva
Bíró udvarába szól a csengő rajta

Ismerem a lovam csengő szólásáról
Ismerem a babám aranyos szaváról

Csak azért szeretem a magyar menyecskét
Mer meg tudja főzni ihaha,
a borsós levecskét valaha

Ecetet a csíkra, mézet a mácsikra
Szép piros hajnalba ihaha,
páros csókot adni valaha

Három éle van a sásnak,
szebb szeretőm van, mint másnak
Bárcsak ilyen szép ne volna,
kevesebb irigyem volna

Járjad borzas neked illik,
ott törjön, el ahol hajlik
Akár térdbe vagy bokába,
törjön el a gatyád szára

Hand-Dance

Erre barát mi falunkba fapapucsban járnak,
de jól élik világikat akik ketten hálnak
Jaj, de az én árva fejem csak egyedül hálok,
akármerre tapogatok, csak falat találok

Rengesd uram a gyermeket hadd menjek a táncba,
mert most vannak az asszonyok hóttig mulatságba
Végigfeslett a pendelyük a sok kuporgásba,
kimeredett a két szemük a sok kukucslásba

Falu végén lakom én,
híres dáma vagyok én
Egyszer-kétszer adok én,
mégis igaz vagyok én

Nekem olyan ember kell,
ha beteg is, kelljen fel
Jöjjön velem a táncba,
ne heverjen az ágyba

Pig In The Wheatfield

Áristomba de kemények az ágyak,
nem olyan, mint kisangyalom tenálad
Két szál deszka, derékalja párnája,
nem olyan, mint kisangyalom tenálad

Kis pacsirta szépen fütyöl hajnalba,
öreg baka az ágyában hallgatja
Kelj fel baka, reszcungodat pucold ki,
szeretőd az állomásra kísérd ki

Búzába ment a disznó, csak a füle látszik,
bokor mellett a kanász menyecskével játszik
Hücski disznó a berekbül, eszem a fülödet,
ha nem mész ki a berekbül, ütöm a seggedet

A juhászok úgy élnek, úgy élnek,
ha nem lopnak, cserélnek, berélnek
Eladják a juhokat, kosokat,
isszák a jó savanyú borokat

A cipőmnek se sarka, se talpa,
eltáncoltam az elmúlt éjszaka
Lesz még annak sarka is, talpa is,
lesz szeretőm szőke is, barna is

Öreganyád él-e még,
a kutyától fél-e még
Hogyne félne a vén marha,
tegnap is megharapta
Mond meg néki, hogy ne féljen,
bánjon véle keményen

Free Life

Szabad élet szabad madár
Jaj de víg, ki szabadon jár

Jártam én is egy ideig
Tizenkilenc esztendeig

Jaj Istenem jaj még annak
Jaj az egyedül valónak

Árva vagyok apa nélkül
Hétszer árvább anya nélkül

Hétszer árvább anya nélkül
Tizenhétszer társam nélkül

Veres ruha a fejemen
Feteke gyász a szívemen

I Can Hardly Wait

Alig várom, este legyen,
hogy a libám oda legyen,
Hadd mehessek lúd keresni,
szép babámmal beszélhetni

Meg akartam házasodni,
galambot akartam fogni
Galamb helyett ülüt fogtam,
bánom, hogy megházasodtam

Édesanyám gyújts gyertyára,
haza menyek vacsorára,
had egyem egy jó vacsorát,
amit édesanyám csinált

Fáj a szívem,
nem tagadom érted fáj édes angyalom,
érted fáj édes angyalom,
kedves gyönyörű virágom

Regret To Death

Holtig bánom amit cselekedtem,
hogy teveled szerelembe estem
Nem estem szerelembe csak szóba,
sajnálom, de nem tehetek róla

Rózsát ültetek a gyalogútra,
úgy szeretlek, a Jóisten tudja
Megtagadom apámat, anyámat,
mégsem hagyom a kedves babámat

Jó estét jó estét,
de nem mindenkinek
Csak annak a szép legénynek,
hej aki, aki engem szeret

De nem az a legény,
aki gyolcsingben jár
Nem fekszik az én ágyamba,
hej minden, minden kutya betyár

Mer az én ágyamba,
széna szalma vagyon
Minden széna szalmaszálon,
hej piros, piros rózsa vagyok

Fill To The Brim

Öntsd tele pajtás po-po-po-po-poharad,
míg ki nem ázik a fogad
Így jár, aki mindig bo-bo-bo-bo-bort iszik,
míg a temetőbe nem viszik

Esik a hó széllel egye-egye-egyelest,
hajt a kanász főnek egyenest
Zsíros ünge, zsíros a ga-ga-ga-ga-gatyája,
vele van a barna babája

Esik eső sár lesz be-be-be-be-belőle,
kérik a szűrömet cserébe
Nem adom a szűröm su-su-su-su-subáér,
szőke szeretőmet barnáér

Hallod pajtás mit üzent ez a gazdag Miklós,
hogy ő neked régóta öt forinttal adós
Ebből ihatsz jóízűt, mer látom szomjús vagy,
a te kedves szomszédodnak ebből éppen ne hagyj

Akár iszol akár nem, még sincs otthon béke,
mindig korhely a neved, ne törődj hát véle
Ebből ihatsz jóízűt, mer látom szomjús vagy,
a te kedves szomszédodnak ebből éppen ne hagyj

Mikor táncol a remete remeg a szakálla,
illeg-billeg a szakálla, mégis egyre járja
Ó én édes kiskutyám, te vagy az én bundám,
nyakba vető kis tarisznyám, minden alamizsnám

Az én lovam pejkó,
magam vagyok Ferkó
Ej, mind a négy lábáról leesett a patkó

Az én lovam lába, csak azt kalapálja
Ej haj duhaj, duhaj annak a gazdája

Ökreim a réten, gulyám a vetésen
Taligám a barázdába, magam a csárdába
Ej haj duhaj, duhaj, magam a csárdába

The Star Has Risen

Feljött immár az a csillag,
keljenek fel kik alusznak
A fák, füvek lengedeznek,
az angyalok énekelnek
Nem fogadta semmi pompa,
béfektették egy jászojba
De amikor megszületett,
fény borítá bé az eget

Peas To The Mill

Ó andocsi dönöge,
hömpölögj a gödörbe
Sárga kolompér-leves,
engem bizony ne nevess
Mer ha engem nevető,
megtudják, hogy szerető

Az karádi hegytetőn,
integet a szeretőm
Fehér kendőt lobogtat,
engem oda csalogat

Nincsen semmi hó,
csúszik a fakó
Kéne menni a rózsámhoz,
nincs rajta patkó

Megállj te fakó,
lesz rajtad patkó
Van még annyi a zsebembe,
rézpénz kongó bankó, patkóra való

Bort iszom én nem vizet,
mer az engem nem illet
Vizet igyék már a ló,
mer az a lónak való

Öreganyám tanított,
lába közé szorított
Úgy síkkatott, ríkatott,
mint a koszos malacot

Borsót vittem a malomba,
azt hittem hogy tiszta búza
Ej duj dujjel duj,
dunnám alá jól elbújj

Fölöntöttem a garatra,
azt hittem hogy tiszta búza
Ej duj dujjel duj,
dunnám alá jól elbújj

Standing

Állok, állok, állok a templony sarkon egyedül,
arra jött az én szeretőm, kikerül
hogy is lehet egy lejánynak oly szíve,
hogy a régi szeretőjét kitagadja belőle

Búsan nyerít búsan nyerít kapitány úr pej lova,
mert nem tudja merre van a hazája
Ott fekszik egy rezgő nyárfa tövébe,
három orosz puskagolyó van a szívébe lőve