Hungarian Folk Music – Lyrics

Dry Walnut

Hozz bort kocsmárosné,
megadom az árát
Ha én meg nem adom csuhajja,
megadja galambom valaha

Lányoknak az ágya,
rozmaring a lába
Hogyha tölgyfa volna csuhajja,
nem nyikorogna az hajnalba

Réce van a vízbe,
bor van az üvegbe
Hajtsuk, hajtsuk,
hajtsuk ki belőle

Három deci pálinka,
egy asszonynak micsoda,
Sári nem oda
Két liter bor melléje,
attól jön meg a kedve,
Sári nem oda

Három ágú vasvilla,
két lábon jár a liba,
Sári nem oda
Az én babám katona,
azér vagyok én oda,
Sári nem oda

Off To The Danube, Dundocki

Nincsen annak semmi baja,
kinek szeretője barna
Lám az enyém csak egy szőke,
mégis majd meghalok érte

Nincs egyebem a rózsámnál,
az is zálogba van másnál
Ha valaki kiváltaná,
a Jóisten megáldaná

Haj Dunára, Dundocki,
kéne nékem valaki,
Dunáról fúj a szél

Hej Dunára, Habakuk,
állva fütyül a kakukk,
Dunáról fúj a szél

Leesett a makk a fáról,
most jöttem én a tanyáról
Üngöm, gatyám de szennyes,
magam vagyok szerelmes
Üngöm, gatyám eladom,
mégis megházasodom

Három siska nem nagy fóka,
három kanász hajtogatja
Hű, ne, koca ne,
nem a ti házatok e

Mind a három cifra subás,
egy se legény ki nem kondás
Hű, ne, koca ne,
nem a ti házatok e

Két tikom tavali,
másik harmad ízbéli
Ha tudtátok nem a tietek,
mért adtatok enni
Én pedig a kokasomat
nem hagyom megölni

Csíp engem a tetű,
rúg engem a bolha
Télen tetűt teleltettem,
nyáron bóhát legeltettem
Megfogom a négy lábát,
kivágom a sárba

We Will See

Majd megválik szép lány,
fontál-e vaj varrtál,
vaj puckon szunnyadtál,
vaj faluba futtál
Puckon se szunnyadtam,
faluba se futtam,
ládámat tőtöttem,
adódni készültem

Míg leányka voltam,
szabad madár voltam,
de hogy férjhez mentem
fogolymadár lettem

Csak szomszédba mentem,
s mindjárt hazamentem,
míg számomat adám,
addig el es kapám

Karcsú derekamra,
jó verést hátamra

Simple Dance

Ne nézz rózsám, ne, ne, ne,
mer nem vagyok a fene,
aj, na, na, na…
Mer ha fene lehetnék,
még egy legényt se hagynék,
aj, na, na, na…

Szembe néztél, s nevettél,
szembe néztél,
s nevettél,
aj, na, na, na…

Megtudták, hogy szerettél,
megtudták, hogy szerettél,
aj, na, na, na…

Szembe néztél,
kacagtál, nálam nélkül maradtál,
aj, na, na, na…

Árok, árok, de mély árok,
én nem hittem, hogy így járok
Beléestem, benne vagyok,
a szerelem rabja vagyok

Vót szeretőm, mikor vót,
mikor a fán szilva vót
De a szilvát leszedték,
S a szeretőm elvitték

Annyit tudok irigyemről,
mint a ruhám kötőjéről
Még arról is többet tudok,
ha lehull, utána nyúlok, a na, na

Kereken magos az ég,
majd eszedbe jutok még,
aj, na, na, na…

De már akkor késő lesz,
gyenge szívem másé lesz,
aj, na, na, na…

A Grain Of Wheat

Egy szem búza, két szem rozs,
felöntöttük, járja most,
ha lejárja, felmerjük,
sír e gyermek, s megverjük

Én nem azért vettelek,
hogy e szegre tegyelek,
hanem azér vettelek,
este, regvel verjelek

Le az úton, le, le, le,
leverkucka levele,
fel az úton, fel, fel, fel,
kell pálinka, kell, kell, kell

Le az úton, le, le, le,
szeretőm elejibe,
felülék az ölibe,
kacagék a szemibe

Somoskai legénynek,
egy-két csókot szegénynek,
a klézsei legénynek,
köss bokrétát szegénynek

Újfalusi legények,
csupa boros edények,
reketsini legények,
sokval jobbak szegények

Kiaszott a diófa,
nem táncolunk alatta,
megújul még tavaszra,
táncolhatunk alatta

Szép szeretőm emleget,
keservesen sültülget,
rezes puska, rezes kés,
gyere Magdó, táncolj tés

What The Radish Keeps On Saying

Mind azt mondja a retek,
hogy én kettőt szeretek,
s abba hazud a retek,
mer én egyet szeretek
Mer én egyet szeretek,
eleget is szenvedek,
s aki még sokat szeret,
hogyne szenvedj eleget

Kerek alma, falapi,
szeret ingem valaki,
hogy szeressen akárki,
csak uram ne lelje ki
Mer ha uram kileli,
s a hátamat elveri

Sárga virág a réten,
s hová vótá a héten,
s azt gondoltam meghóttá,
hát a pipékkel vótá
Mos van kedvem,
maj nem lesz,
ha ja vén dög itthon lesz,
mos van kedvem,
kimutatom, haza megyek,
s megsiratom

Lilibe

Lilibe, lilibe, likas tekenőbe,
likas tekenőbe, rongyos keszkenőbe
s Egész falu apád, csak egy nem vót apád,
csak egy nem vót apád, az is keresztapád

Jobb lett lenne szívem, híredet, nevedet,
híredet, nevedet ne hallottam lenne
Híredet, nevedet ne hallottam lenne,
talán esztendőkkel többet éltem lenne

Szép fekete hajam meg nem őszült lenne,
gyenge piros orcám meg nem hervadt lenne
Gyenge piros orcám meg nem hervadt lenne,
két fekete szemem ki nem sírtam lenne

s Ne higgy e legénynek, tüzes e lelkének,
mert megbírja csalni gyermekét embernek
Zurgó mogyoróval, csattogó gyióval,
keskeny szalagjával, sűrű hazugsággal

Fúdd el jó szél, fúdd el, búmat, bánatimat,
víz alámentére, szélnek felfúttába
Fújd el a hegyeken, a nagy erdőn által,
a széles vizeken, keskeny pallón által

Fúdd bé édesemnek forró kebelibe,
hogy szálljon szüvire, hogy haljon meg véle
Mégse fúdd szegénynek nagy keserveire,
hagyj békit szegénynek, hadd éljen kedvire

My Ox, „Flower”

Virág ökröm kiveretem a rétre,
elveretem a harmatot előle
Nem hallom a Virág ökröm kolompját,
az én babám mással éli világát

Árva, árva, olyan árva nincs,
mint én, aki olyan igazán sírjon, mint én
Sírok bíz én, síratom a lányságom,
mindig sírok, míg élek e világon

Kaposvár On The Move

Elindult a Kaposvár,
utána ment a Taszár,
Nézi aztat a Zimány,
nyögi azt a Kisgyalán
Megfiadzott Szabadi,
komája lett Nagyberki,
Bábaasszony Attala,
mosogatója Csoma
Orci, Toponár,
Gölle, Dombóvár,
Lengyeltóti, Osztopán

Nám én pici menyecske vagyok,
ugye babám de heles vagyok
Amit picit főzök, jóízű,
magam vagyok szép rózsaszínű

Esett a hó, engem belepett,
ez a kislány engem szeretett
Vettem neki cukrot, perecet,
annál inkább engem szeretett

Megesküdtem egy pap előtt,
a daróci oltár előtt
Hogy nem tartok több szeretőt,
csak minden ujjamra kettőt

Verd meg Isten azt a papot,
aki minket összeadott
Sohase szerettük egymást,
mégis ránk adta az áldást

Bagpiping An Jumping Dance

Álom esett a szememre,
hajnal vesse ki belőle
Ha a hajnal ki nem veti,
kisangyalom kiöleli

Nem adnám a jó bort a rossz pálinkáért
Sem a szegény legényt a gazda fiáért

Mer a gazda fia kevélységre való
De a szegény legény mindenre hajlandó

Üngöm gatyám de szennyes,
magam vagyok szerelmes
Üngöm, gatyám eladom,
mégis megházasodom

Három icce kendermag,
ej, de büszke gyerek vagy
Mit ér a büszkeséged,
ha nincs szép feleséged?

Járd meg, ugrasd meg,
hogy a fene egyen meg!
Ha igazán nem járod,
száradjon el a lábod
Lábod után a körmöd,
fakadjon ki a szömöd!

Komámasszony, komámasszony,
komámasszony,
mért kend olyan kövér asszony,
komámasszony?

Azért vagyok ilyen kövér,
mer az uram semmit se ér,
komámasszony

Komámasszony, komámasszony,
komámasszony,
mért kend ilyen sovány asszony,
komámasszony?

Azért vagyok olyan sovány,
mer az uram sokat kíván,
komámasszony

Apró murok, petrezselyem,
a vénasszony veszedelem
Alig várom az ördögöt,
hogy elvigye a vén dögöt

Vénasszonynak nem kár volna,
ha pokolban láncon volna
Olyan ráncos annak bőre,
félre húz a vér is tőle

Szentbalázsi kislány vagyok én,
vörösborral, borjúhússal élek én
Erre juha-juha-juha-juhajú,
juhászlegény szerető vóna jó

Szentbalázsi kislány vagyok én,
szentbalázsi birkát őrzök én
Erre juha-juha-juha-juhajú,
Balatonon megáll a hajó

Loptam lovat, lopok is,
ha felakasztanak is
Úgyis mit ér az élet,
ha a babám nem szeret

Kerek az én kalapom,
kerekebbre szabatom
Kicsi az én galambom,
könnyen megcsókolhatom

Esik eső, fúj a szél,
fázik a juhászlegény,
dadárom, daárom
Ej daárom, dadárom,
kapuba vár a párom,
dadárom, dadárom

Nincsen szűrje, subája,
megitta a csárdába,
dadárom, daárom

Ej daárom, dadárom,
kapuba vár a párom,
dadárom, dadárom

Túlsó soron van a mi házunk,
van is nékünk eladó lányunk
Ötven éve, hogy már eladó,
gyere pajtás, ez lesz neked jó

Oj devojko, udovaco

Oj devojko, udovačo,
din, din, din, udavačo,
daj, daj, daj, udavačo daj
Kad se budeš udavala,
din, din, din, udavala,
daj, daj, daj, udavala daj
Pozovi me na rakiju,
di, din, din, na rakiju,
daj, daj daj, na rakiju daj
Da ti vidim djuvegiju,
din, din, din djuvegiju,
daj, daj, daj, djuvegiju daj

Hop šaj, Todore,
Todor nema brkove,
Todor ode na polje,
pa do nese brkove
Te du, tededu,
četir guske na ledu,
Aštala de na ledu,
tigle noge pa prdu

It’ Not Like That At All

Csicseri borsó, nyugszik az orsó
Borsos Náni mén Harasztinára,
Jancsi bácsi kocsi hátuljába

Ökreim a réten, ekém a vetésen
Lovam az állójánál, én meg a babámnál

Nem úgy van az, mint volt régen,
nem az a nap jár az égen
Nem az a nap, nem az a hold,
nem az a szeretőm, ki volt

El kell menni, ha esik is,
ha nehezemre esik is
Nehezemre esik járás,
tőled babám az elválás

Chardash

Jó utat, jó utat,
jó utat kívánok
Mikor az ajtón kívül lépsz,
törjön el a lábod!

Három kis tyúk szedegeti a meggyet,
de semmire való legényt szeretek
Nem bánom én, ha semmire való is,
semmire való vagyok én magam is

Életembe mindig szépet szerettem,
utoljára csúnyával kell beérnem
No de sebaj, ha én így érdemeltem,
nem kellett vón mindig szépet szeretnem

Bárcsak ez az éjszaka,
Szent György napig tartana
Három éjjel, három nap,
kimúlatom magamat